מתוך ההכרה כי המשאב האנושי בארגונכם הינו משפיע קריטי על מעטפת הביצועים אנו ערים לחשיבות וחיוניות אפקטיביות ההדרכה אותה אנו מעניקים ללקוחותינו. מתוך הכרה לגבי מערכת גומלין זאת, אנו פועלים להתאים את ההדרכה ללקוחותינו, כך שתתן מענה לצרכים הייחודיים שלהם. בעשרים השנים האחרונות צברה קבוצת “תמוז” ניסיון רב בהדרכה והכשרה של אלפי מנהלים ומהנדסים במרחב תחומי הניהול.

תחום משאבי אנוש ומיומנויות ניהול

»  תקשורת בינאישית ושפת הגוף
»  הקשבה פעילה
»  ניהול קונפליקטים
»  עבודת צוות אפקטיבית
»  סגנונות ניהול
» איתור, מיון, גיוס וקליטת עובד חדש
»  חוקי העבודה וחוקי הביטוח הלאומי
»  הערכת עובדים
»  התמודדות עם לחץ ושחיקה
»  מיקור חוץ ושימוש בחברות כח אדם – OUT SOURCING
»  ניהול משא ומתן
»  הצגה אפקטיבית של נושא
»  ניהול מערך השכר והטבות שכר: הבנת תלוש השכר, נלוות לשכר, ניכויים
»  ניהול ישיבות ודיונים
» ניהול אפקטיבי של זמנך המנהל וזמן הארגון
»  ניהול קריירות
»  כיצד לראיין ולהתראיין
»  תמרוץ, הוקרה, תגמול והוקרה על ביצועי עובדים
»  גישות מתקדמות בניהול: ניהול לפי חריגים, ניהול לפי יעדים, BENCHMARKING  ,I.T T.O.C ,RE-ENGINEERING ,EMPOWERMENT, “ניהול רזה”
S.W.O.T, SIX SIGMA ,T.Q.M , KAIZEN, שיטת S5

 ניתן לבחור מרשימה זו נושאים החשובים לארגונכם בהיקף של 4-24 שעות לכל נושא. כמו כן, ניתן לבנות תמהיל נושאים המותאם ייעודית לארגונכם. 

תחום ניהול איכות

»  ניהול איכות כולל-Q.M
»  היכרות עם מערכת האיכות ISO 9001
»  מערכת ניטור ניהולית למדידת ושיפור ביצועי הארגון
»  אמנות שירות ויחסי ספק/לקוח פנים ארגוניים
»  הכשרת מנחי צוותי שיפור
»  בצוע תחקיר מעמיק של כשל/ הצלחה בארגון
»  הכשרת עורכי מבדקים פנימיים בארגון
»  הקטנת עלויות אי איכות בארגונים
»  הקמת מיזם עסקי ותוכניות עסקיות

ניתן לבחור מרשימה זו נושאים החשובים לארגונכם בהיקף של 4-24 שעות לכל נושא. כמו כן, ניתן לבנות תמהיל נושאים המותאם ייעודית לארגונכם.