• • טיוב ארגוני בגישה רב תחומית במתודולוגיות:
– T.Q.M – ניהול כולל לאיכות
– מערכות ניטור ומדידה ארגוניות
– ISO 9000 – ליווי הארגון בתהליך ההסמכה
– הפעלת צוותי שיפור בארגונים
– ליווי מנהל האיגות בשגרת העשייה בתחום האיכות.
– ביצוע תחקירים של מקרי כשל/הצלחה בארגון.
– פיתוח מערכות ניטור ניהוליות.
– הקמת מערכת ניהול עלויות איכות.

ישום מתודולוגיות ניהול איכות כגון מערכות ניטור ניהוליות. התעדה לתקני איכות ממשפחת ה ISO. יצירת צוותי תחקיר ועוד.